ALFONS VAN ESSEN | BIOGRAFIE | DISCOGRAFIE | BOEKINGEN | KWALIFICATIES | GALLERY | AGENDA

Accountant-Administratieconsulent

 
Alfons is ook gecertificeerd accountant

De accountant is dé adviseur en vertrouwenspersoon voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. De accountant is gespecialiseerd in administratieve dienstverlening en accountantscontrole en adviseert bij financiële, bedrijfseconomische, fiscale en branche specifieke vragen. Naast mkb-ondernemers doen ondernemers in de land- en tuinbouw, beoefenaren van het vrije beroep en verenigingen en stichtingen een beroep op de accountant.

De accountant is breed opgeleid. Hij of zij heeft kennis op het gebied van belastingen, administratie, controle en bedrijfseconomische kwesties. De accountant heeft bovendien een permanente educatieverplichting en is dus altijd op de hoogte van relevante ontwikkelingen, ondermeer op het gebied van wet- en regelgeving. Met zijn of haar hulp speelt u bij uw bedrijfsvoering dus altijd in op de actualiteit. Op zoek naar een accountant?

Accountant-Administratieconsulent (AA)
De titels registeraccountant (RA) en Accountant-Administratieconsulent (AA) zijn wettelijk beschermd. Iemand mag zichzelf pas accountant noemen als hij of zij de opleiding tot accountant succesvol heeft afgerond én is ingeschreven in ofwel het accountantsregister van de NBA.

Wat kan ik als accountant voor u betekenen?
Ik of een van mijn collega’s kan u met de volgende werkzaamheden van dienst zijn:

Het samenstellen en controleren van de jaarrekening
Uit uw jaarrekening blijkt hoe uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Uw accountant stelt deze jaarrekening - die bestaat uit een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop - samen volgens wettelijke eisen. Als u een BV hebt, moet u de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. De accountant maakt, meestal na het afgeven van een samenstellingsverklaring, hierbij een publicatiejaarrekening.
De accountant kan ook de getrouwheid van de financiële informatie controleren. U krijgt dan een controleverklaring. Dit geeft banken of andere financiers de zekerheid dat de gegevens in uw jaarrekening juist en volledig zijn.

Adviseren over fiscale zaken
Een accountant adviseert over verschillende fiscale zaken. Een ondernemingsvorm, bijvoorbeeld een BV, heeft vergaande fiscale, maar ook juridische consequenties. De accountant adviseert u welke ondernemingsvorm het beste bij u past. Als u een starter bent, kan een gesprek met een accountant hierover noodzakelijk zijn. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Maar ook als u al jaren een bedrijf hebt, is het verstandig om uw ondernemingsvorm en -structuur samen met een accountant door te nemen. Er kunnen goede redenen zijn om te kiezen voor een andere ondernemingsvorm. Dit speelt vooral als uw onderneming is gegroeid of juist in omvang is afgenomen. En vergeet het internationale zakendoen niet. Ook hierbij komen veel fiscale kwesties om de hoek kijken.

Adviseren over het verbeteren van uw administratie
Als ondernemer hebt u belang bij een goede administratie. Het maakt inzichtelijk of uw bedrijf zich ontwikkelt zoals u had verwacht en hoe verantwoord uw toekomstbeslissingen zijn. U kunt zich door uw accountant laten adviseren over het (her)inrichten van uw administratie. Speelt u al in op de laatste ontwikkelingen? Benut u alle mogelijkheden voor internetboekhouding? De accountant kan bovendien aangeven hoe u de efficiëntie van uw bedrijf kunt verhogen en hoe u uw kosten kunt beperken. De tijdswinst die dit oplevert, kunt u benutten om uw omzet te verhogen.

Adviseren over het kopen of verkopen van een bedrijf
Staat u op het punt om uw bedrijf te verkopen? Dan hebt u behoefte aan iemand die u met raad en daad terzijde staat. De accountant weet wat er allemaal bij komt kijken. Ook voor het kopen van een bedrijf kunt u gebruikmaken van de expertise van de accountant. Hij of zij kijkt tijdens het hele proces met u mee: van de voorbereiding tot en met het overdrachtsmoment.

Adviseren over subsidies
Sluit een project van uw bedrijf aan op het overheidsbeleid of dient het een maatschappelijk doel? Dan komt uw bedrijf wellicht in aanmerking voor één van de vele financierings- en subsidieregelingen. Uw accountant heeft toegang tot een subsidiedatabank en vertelt u welke mogelijkheden wellicht voor u interessant zijn.

Adviseren in privé-aangelegenheden
Ook in privé-aangelegenheden is de accountant een uitstekende adviseur. Denk bijvoorbeeld aan erfrecht, huwelijksgoederenrecht en schenkingen.

@AlfonsVanEssen
 
 
Alfons van Essen
Biografie
Discografie
Boekingen
Gallery
Agenda
Qmusic
Kyudo-Events
Standalone
Facebook
Twitter
Linked In

©2012 Alfons van Essen